Reconstrucción del ligamento patelofemoral medial con autoinjerto cuadricipital y uso de TAC 3D preoperatorio para establecer punto anatómico femoral

Categoría: 1er Concurso de video técnica quirúrgica en cirugía traumatológica de SLARD
Autor: Camilo Hernández
Duración: 04:54 min

Deixe um comentário

Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.

Deixe um comentário