Reconstrucción primaria del ligamento cruzado anterior utilizando porción central del tendón cuadricipital

Categoría: 1er Concurso de video técnica quirúrgica en cirugía traumatológica de SLARD
Autor: Camilo Hernández
Duración: 05:01 min

Deixe um comentário

Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.

Deixe um comentário